فناوری واقعی از توسعه دهندگان واقعی.

ما شرکت ها را از زمین ساخته ایم، صدها  کاربر خدمت کرده ایم و چندین خروجی را به اتمام رسانده ایم.

نمونه کار ها ثبت سفارش

50% Off

1 COE

0.5 US dollars

Sold Out 2M Tokens

March 20 – 31

Sold Out

Now

1 COE

0.65 US dollars

Available 8M Tokens

April 1 – 15

Buy 35% Off

25% Off

1 COE

0.75 US dollars

Available 6M Tokens

April 16 – 25

25 days

10% Off

1 COE

0.9 US dollars

Available 4M Tokens

April 26 – May 10

40 days

35% discount croudsale ends in:

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds

Available at 0.65$

overall output over 60 months:
concept

We are the only global
mining operation.

Lend your digital assets to others for trading and earn an interest through margin trading loans.

Independent

Our mobility concept enables super-simple transportation and worldwide deployment.

Fully Scalable

Mobile and efficient low-cost hardware and optimized propietary management

High Growth

Our reinvestment strategy enables us to quickly grow our fleet of mobile units.

Creating a win-win
for everyone

An exciting business opportunity should come with equally exciting rewards.

Early adopters can earn up to a 200% bonus based on the final token value should we reach our 100 mil tokens hardcap during our planned token sale event

Roadmap

More than just a price jump

The Coeus token sale events are unique as they offer tiered bonuses which include not only an increasing token price but also lifetime discounts, a commitment from us to support our tokens liquidity and future value, as well as access to future pre-pre-Token sale events.

Buy Tokens
roadmap

Making the most
out of unused.

The Coeus token sale events are unique as they offer tiered bonuses which include increasing token price and lifetime discounts.

How it works:
wallet

Control your future
wealth.

All-in-one app to secure, manage and exchange blockchain assets.

It begins with total security.

View, manage and sort all your tokens easily. Providing fast coin management in your local currency.

  • Smart by design
  • Easy Coin Management
  • Instantly import your wallet
  • Detailed transaction info
  • Custom fees and limits

Download Appiosandroidwindows

as featured on:
team

Established since
2009 (Belgrade)

We’re a close team of creatives, designers & developers who work together.

Alex Andrews

Officer & Founder

Marco Kulis

Development manager

Anna Furius

Senior Developer

Advisory team
Frank Furius

Managing Director

Aca Pesic

Founder & CEO

Ela Dobric

Executive Director

Milena Dobric

Founder & CEO

faq

Questions and Answers

Listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

What exactly is your token?

Token is a community of people who want to mine cryptocurrency profitably by combining resources to achieve savings on equipment and ultra-low-cost electricity.

What’s your overall strategy?

Our strategy is very straightforward: 1) raise funds, 2) leverage those funds to procure the best mining equipment and other necessities at the lowest possible prices, 3) set up the hardware in a suitable facility; 4) start mining; 5) distribute what we mine.

What is bitcoin?

Bitcoin is a cryptocurrency and worldwide payment system. It is the first decentralised digital currency, as the system works without a central bank or single administrator.

What is blockchain?

A blockchain is the technology on which cryptocurrency is based. A blockchain is basically a continuously growing list of records called blocks that are linked and secured using cryptography.

What is cryptocurrency?

A cryptocurrency is a digital asset designed to work as a medium of exchange that uses cryptography to secure its transactions, to control the creation of additional units, and to verify the transfer of assets.

How much should I invest?

Cryptocurrency mining is not without risk, and we are open and candid about those risks in our White Paper.

contact

Always ready to work

Get in touch.

Phone

+54 12 346 7826

Email

office@coeus.ico

Address

1093 Flushing Ave, NY

[contact-form-7 404 "Not Found"]
1+
to top